Znajdź pracę w MZUK

Wolne oferty pracy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach oferuje pracę na kilku stanowiskach:

  • Referent ds. dofinansowań i rozliczeń – praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.: rozliczanie inwestycji, przygotowanie specyfikacji robót do postępowań przetargowych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowo – wykonawczych i wniosków do Budżetu Obywatelskiego, czy prowadzenie rejestru inwestycji i remontów oraz przeglądów gwarancyjnych. Szczegóły dotyczące obowiązków i wymagań znajdują się w Ogłoszeniu o naborze. Termin składania dokumentów upływa 19 lutego br.;
  • Specjalista w Schronisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej 56 – praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.: właściwa organizacja pracy Schroniska dla zwierząt, ewidencja przyjmowanych i wydawanych ze Schroniska zwierząt, prowadzenie dokumentacji i ewidencji płacowej, materiałowej i sprzętowej, czy zapewnienie właściwych warunków życia zwierząt w Schronisku. Szczegóły dotyczące obowiązków i wymagań znajdują się w Ogłoszeniu o naborze. Termin składania dokumentów upływa 19 lutego br.;
  • Inspektor ds. technicznych – praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.: nadzór nad realizacją robót inwestycyjnych i remontowych, przygotowanie specyfikacji robót do postępowań przetargowych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowo – wykonawczych, czy składanie wniosków do planów inwestycji i remontów oraz udział w przeglądach gwarancyjnych. Szczegóły dotyczące obowiązków i wymagań znajdują się w Ogłoszeniu o naborze. Termin składania dokumentów upływa 21 lutego br.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32 / 335-04-35).