Kontakt

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice
tel. 32 231-00-31
fax. 32 231-00-32