Kontakt

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice

mail: [email protected]
tel. 32 231-00-31
fax. 32 231-00-32

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Redaktor strony/Rzecznik prasowy: Patrycja Cieślok – Sorowka, tel. 503 492 475

BIP

Numer rachunku bankowego:

Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0005 0724 6351

 

Bezpieczeństwo danych osobowych:
Administrator danych osobowych informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.
Dane kontaktowe:

Aleksandra Cnota-Mikołajec – inspektor ochrony danych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.