Kontakt

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice
tel. 32 231-00-31
fax. 32 231-00-32

 

Numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski O/Gliwice 86 1050 1285 1000 0002 0213 1876