Zieleń

 

Dział zieleni zajmuje się:

  • konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej wraz z cmentarzami nieczynnymi,
  • budową i renowacją terenów zieleni z małą architekturą,
  • utrzymywaniem czystości na administrowanych obiektach,
  • utrzymaniem miejsc pamięci, pomników i grobów wojennych,
  • kompleksowym nadzorem nad wykonywanymi pracami przez jednostki obce na administrowanych terenach.

Administrowane tereny zieleni:

  • Parki – pow. 30,467 ha
  • Zieleńce, skwery, tereny zielone – pow. 157,302 ha
  • Las Komunalny – 238,729 ha

Regulamin

Pliki do pobrania

Badanie jakości i poziomu usług Zieleni (doc)

Wypełnione komputerowo ankiety prosimy wysyłać na adres e-mail: tz@mzuk.pl

Badanie jakości i poziomu usług Zieleni (pdf)

Wypełnione ankiety prosimy składać w Dziale Zieleni (Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice)

 

Parki

Parki

Park Chopina

Park Starokozielski

Park Chrobrego

Park Szwajcaria

Plac Grunwaldzki

Zieleńce

Miejsca pamięci

Lasy komunalne

Lasy komunalne

Rys historyczny

      Historia lasu komunalnego Chorzowska – Szymanowskiego sięga XVII wieku, gdzie w kronice miasta wspomina się, że istniały lasy komunalne. Następna wzmianka jest o latach 1814-1817, gdzie w Archiwum Rejencji Opolskiej we Wrocławiu istnieje notatka, że lasy miejskie miasta Gliwice składały się z obwodów : Siorek, Stary Las i Las Żernicki o łącznej powierzchni 395 ha, 52 arów i 87 m2. Pierwszy plan gospodarczy został opracowany według stanu na 1 stycznia 1995 roku. Stwierdzono wówczas duże zaniedbania w zakresie pielęgnowania i ochrony lasu. Plan zagospodarowania lasu komunalnego sporządzony został na okres 1 stycznia 1992 roku do 31 grudnia 2001 roku, a następny na okres 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2011 roku.                                                                                                               W przypadku leśnictwa Oriona / Toszecka, historia lasu nie jest dobrze znana. Teren ten w okresie międzywojennym najprawdopodobniej należał do majątku hrabiego Welschek, co można wnioskować na podstawie informacji zawartej w Prowizorycznym Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Gliwice z 1949 roku. Z informacji uzyskanych     z Urzędu Miasta w Gliwicach wynika, że teren ten w 1965 roku nie figurował jako użytek leśny, lecz jako teren zieleni. Daje to podstawę przypuszczać, że po II wojnie światowej las ten najprawdopodobniej nie posiadał planu urządzania.
Obecny plan urządzania lasu opracowany został na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Plan urządzania lasu

Są to zalecenia dotyczące rodzaju prac, które należy wykonać na terenach leśnych. Plan Urządzania Lasu czy też Operat Urządzania Lasu sporządza się na okres 10 lat i robi to specjalistyczna firma. Operat sporządza się, aby wszystkie prace w lesie przebiegały w sposób zaplanowany i przemyślany. Operat to swoista Biblia Leśniczego.

Sprzedaż drewna

Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje o możliwości nabycia trocin przemysłowych, drewna opałowego oraz zrębków, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sprzedaż odbywa się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 7:00 – 10:00 w siedzibie MZUK, przy ul. Strzelców Bytomskich 25c.

Dodatkowe informacje związane z zakupem drewna można uzyskać pod numerem telefonu (32)335-04-57