Weź udział w warsztatach rewitalizacyjnych

Zapisz się już dziś.

Podczas styczniowej Rady Miasta Gliwice została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Przyszedł czas na kolejny etap prac, którego istotną częścią będą warsztaty dla mieszkańców siedmiu wyznaczonych podobszarów rewitalizacji, a mowa o: dzielnicy Baildona, Łabędach, Sikorniku, Sośnicy, Szobiszowicach, Śródmieściu oraz Zatorzu. Uczestnicy podczas spotkań będą rozmawiać o najważniejszych problemach ich podobszaru oraz wszelkich pomocnych działaniach. Obowiązują zapisy. Początek warsztatów zaplanowano na 15 lutego, w godz. 17.00–19.00.

Kolejne warsztaty rewitalizacyjne:

  • 15 lutego – Zatorze – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29, sala 214,
  • 20 lutego – Sikornik –  Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23,
  • 21 lutego – Łabędy – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14,
  • 26 lutego – Śródmieście – Centrum 3.0, ul. Studzienna 6, sala „Galeria”,
  • 27 lutego – Sośnica – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1,
  • 5 marca – Szobiszowice – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8, sala nr 18,
  • 6 marca – Baildona – Centrum 3.0, ul. Jagiellońska 22, sala „Szara”.

Udział w warsztatach można zgłosić:

  • za pośrednictwem e-maila: brm@um.gliwice.pl;
  • telefonicznie pod nr tel. 32/338-65-50;
  • osobiście w Biurze Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, ul. Jasna 31a, pok. 202.