Szukamy pomysłu na Aleję Noworybnicką

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłasza konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Alei Noworybnickiej w Gliwicach. Termin składania prac – 2 grudnia!

Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu rozwiązań dla odcinka od Kochanowskiego do Toruńskiej. Konkurs skierowany jest do architektów i zespołów architektów. W oparciu o nagrodzone koncepcje w przyszłości może zostać opracowany projekt zagospodarowania terenu.

Koncepcja powinna uwzględniać nie tylko przebieg ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie zieleni. Czekamy na prace, które przedstawią ciekawe rozwiązania dla elementów takich jak: strefa relaksu, „przystanki rekreacyjne” (stanowiska do gier typu szachy, urządzenia zabawowe dla dzieci, mini ścianka wspinaczkowa), urządzenia do ćwiczeń.

Teren ma być atrakcyjny dla mieszkańców oraz – co również bardzo istotne – dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zainteresowani szczegóły znajdą w Regulaminie konkursu. Na najlepszych czekają nagrody!

Szeroki tekst na temat planów Miasta w związku z Aleją Noworybnicką dostępny jest na stronie www.gliwice.eu.

przykładowe zdjęcia z archiwum MZUK