Giełda samochodowa

INFORMACJA O ZMIANIE PRACY BIURA I KASY GIEŁDY W SOBOTY
OD MARCA BIURO ORAZ KASA GIEŁDY BĘDĄ CZYNNE W KAŻDĄ DRUGĄ SOBOTĘ MIESIĄCA W GODZINACH
Biuro: 6.00 – 13.00
Kasa: 6.00 – 12.00
Pozostałe dni pracy biura i kasy pozostają bez zmian.

 

Giełda Samochodowa z lotu ptaka

Dziś giełda samochodowa w Gliwicach to:

SEKTOR “CZĘŚCI SAMOCHODOWE”, gdzie można zaopatrzyć się w nowe i używane części samochodowe, akcesoria, materiały eksploatacyjne, chemie kosmetyczną do samochodów, gadżety, itp. Prowadzona działalność jest detaliczna i hurtowa. Z oferty tego sektora korzystają też warsztaty samochodowe – kupują narzędzia oraz ubrania robocze i materiały BHP

SEKTOR “SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW”, na którym odbywa się handel pojazdami (osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi) oferowanymi przez firmy, komisy i osoby prywatne

SEKTOR “TARGOWISKO” to miejsce handlu odzieżą, artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą itp.

SEKTOR “DOM I OTOCZENIE”, gdzie można kupić meble, elementy małej architektury ogrodowej, piece grzewcze, płoty, ogrodzenia, bramy, nowy i używany sprzęt AGD oraz wszystko, co potrzebne do urządzenia domu i ogrodu. W sezonie działkowicze znajdą na tym sektorze sadzonki, a sprzedawcy zawsze służą fachową radą.

 

Cennik

1. Stawki czynszu najmu nieruchomości na podstawie umów zawartych w trybie bezprzetargowym na okres krótszy niż 1 miesiąc

Tytuł opłaty
Cena brutto/ miesiąc
Stragan o pow. 4 m2 z miejscem postojowym przy stoisku 270 zł
Stragan o pow. 8 m2 z miejscem postojowym przy stoisku 535 zł
Teren handlowy niezabudowany lub teren pod obiektami handlowymi (pawilonami, kioskami tymczasowymi nietrwale związanymi z gruntem) nie będących własnością MZUK – za 1m2 powierzchni do 150 m2 16,50 zł / miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 150 m2 do 250 m2 2 475 zł + 8,50 zł / m2 za miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 250 m2 do 500 m2 3 325 zł + 7 zł / m2 za miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 500 m2 do 1000 m2 5 075 zł + 3,50 zł / m2 za miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 1000 m2 6 825 zł + 2,50 zł / m2 za miesiąc
Lokale użytkowe w budynkach/obiektach będących w zarządzie MZUK, z przeznaczeniem na działalność: biurowa za 1m2 powierzchni 22 zł / miesiąc
handlowo magazynowa  – za 1m2 powierzchni do 150 m2 19,50 zł / miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 150 m2 do 500 m2 2 950 zł + 10 zł / m2 za miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 500 m2 do 1000 m2 6 425 zł + 8 zł / m2 za miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 1000 m2 10 425 zł + 6 zł / m2 za miesiąc
produkcyjno – usługowa – za 1m2 powierzchni do 500 m2 11 zł / miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 500 m2 do 1000 m2 5 500 zł + 7 zł / m2 za miesiąc
– za 1m2 powierzchni powyżej 1000 m2 9 000 zł + 4,50 zł / m2 za miesiąc
Teren znajdujący się poza budynkami/obiektami z przeznaczeniem na cele magazynowe lub place składowe dla najemców powierzchni w lokalach użytkowych, za 1m2 3,50 zł / miesiąc
Teren niezabudowany z przeznaczeniem na komisy, wypożyczalnie, miejsca obsługi pojazdów itp. za 1m2 powierzchni do 1000m2 2,50 zł / miesiąc
za 1m2 powierzchni powyżej 1000m2 2.500 zł + 1,50 zł/m2 / miesiąc
Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną: teren pod pawilonem gastronomicznym, za 1m2 20 zł / miesiąc
teren niezabudowany wokół pawilonu gastronomicznego (ogródek), za 1m2 10,50 zł / miesiąc
Nieruchomość z przeznaczeniem na place manewrowe dla szkół nauki jazdy, doskonalenia techniki jazdy itp. za 1m2 powierzchni do 1000m2 0,80 zł / miesiąc
za 1m2 pow. powyżej 1000m2 do 20002 800zł + 0,70zł/ m2 / miesiąc
za 1m2 pow. powyżej 2000m2 do 30002 1 500zł + 0,55zł/ m2 / miesiąc
za 1m2 pow. powyżej 3000m2 2 050zł + 0,40zł/ m2 / miesiąc

2. Opłaty czynszowe z tytułu najmu jednorazowego, za 1 dzień giełdowy

Tytuł opłaty Cena brutto
Sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze stolika do 2 m2 na wyznaczonym terenie 5 zł
Stragan o powierzchni 4 m2 z miejscem postojowym przy stoisku 85 zł
Stragan o powierzchni 8 m2 z miejscem postojowym przy stoisku 160 zł
Boks handlowy o powierzchni do 15m2 85 zł
Boks handlowy o powierzchni powyżej 15m2 do 24m2 125 zł
Boks handlowy o powierzchni powyżej 24m2 do 32m2 160 zł
Boks handlowy o powierzchni powyżej 32m2 do 50m2 240 zł
Boks handlowy o powierzchni powyżej 50m2 do 72m2 330 zł
Teren pod stoisko handlowe (szczękę, namiot, przyczepę, itp.) o pow. do 10m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 125 zł
Teren pod stoisko handlowe (szczękę, namiot, przyczepę, itp.) o pow. powyżej 10m2 do 24 m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 350 zł
Teren pod stoisko handlowe (szczękę, namiot, przyczepę, itp.) o pow. powyżej 24 m2 do 50 m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 500 zł

3. Opłaty czynszowe z tytułu najmu nieruchomości na cele niekomercyjne, za każdą rozpoczętą dobę

Tytuł opłaty Cena brutto
Teren niezabudowany o  powierzchni do 1 000 m2 0,06 zł / m2 + 50 zł
1 000 m2 do 2 000 m2 0,04 zł / m2 + 70 zł
powyżej 2 000 m2 0,02 zł / m2 + 100 zł

4. Opłaty za czasową rezerwację stanowiska handlowego bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

Tytuł opłaty Stawka opłaty (brutto)
Rezerwacja przedmiotu umowy bez możliwości prowadzenia działalności 20% wartości miesięcznego czynszu określonego umową najmu za 1 miesiąc rezerwacji

1) Zgodę na czasową rezerwację wydaje Dyrektor MZUK.
2) Czasowa rezerwacja stanowiska przysługuje najemcom, którzy mają podpisane i ważne umowy najmu na okres powyżej 12 m-cy.
3) Najemca, który ma podpisaną umowę najmu na okres powyżej 12 m-cy może raz w roku kalendarzowym, w okresie obowiązywania umowy, wystąpić o czasową rezerwację stanowiska handlowego bez mozliwości prowadzenia działalności gospodraczej na okres 1 miesiąca.
4) Rezerwacji nie można dokonać w miesiącu wypowiedzenia umowy lub w ostatnim miesiącu jej obowiązywania.
5) Wniosek w tej sprawie składa się w formie pisemnej w siedzibie MZUK: ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub w biurze Giełdy samochodowej najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem czasowej rezerwacji.
6) Przedmiot najmu w okresie czasowej rezerwacji pozostaje w wyłącznej dyspozycji giełdy samochodowej i bezwzględnie musi gwarantować jego nieskrępowane użytkowanie.
7) W przypadku stwierdzenia, że najemca wykorzystuje przedmiot najmu w okresie zatwierdzonego wniosku, traci rezerwację i zostanie obciążony opłatami jak w trakcie obowiązywania umowy.
8) Wniosek może złożyć  najemca, który na dzień złożenia wniosku nie zalega z żadnymi płatnościami.

5. Opłaty z tytułu dystrybucji ulotek i materiałów reklamowych na terenie Giełdy Samochodowej

Tytuł opłaty Jednostka Cena brutto
Dystrybucja materiałów reklamowych przez pracowników firm zewnętrznych na terenie giełdy osoba 75 zł/jeden dzień giełdowy
Dystrybucja materiałów reklamowych przez dwóch i więcej pracowników firm zewnętrznych na terenie giełdy osoba 55 zł/jeden dzień giełdowy

6. Opłaty dodatkowe za postój pojazdów i przyczep typu “laweta” na terenie sektora “Sprzedaż samochodów”

Tytuł opłaty Cena brutto
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z jednym pojazdem 5 zł
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z dwoma pojazdami 10 zł
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z trzema pojazdami i więcej 20 zł

7. Opłaty za parkowanie pojazdów

a) Opłaty jednorazowe za parkowanie na terenie parkingów

Przedmiot opłaty
Cena brutto za dzień giełdowy
Pojazdy jednośladowe bezsilnikowe bezpłatnie
Pojazdy jednośladowe z silnikiem 2 zł
Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu niestrzeżonym 5 zł
Pojazdy dostawcze i ciężarowe powyżej 3,5 t na wszystkich parkingach niestrzeżonych 10 zł
Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu strzeżonym 10 zł

b) Opłaty abonamentowe za parkowanie na terenie giełdy samochodowej

Przedmiot opłaty
Cena brutto
Parkowanie pojazdu do 15 dni 50 zł za miesiąc
Parkowanie pojazdu powyżej 15 dni 100 zł za miesiąc

1) Opłaty parkingowe jednorazowe obowiązują w soboty i niedziele giełdowe.
2) Potwierdzenie uiszczenia opłaty uprawnia do wjazdu na teren sektorów handlowych po odbiór towaru.

 

Wirtualny spacer