Nowy ciąg pieszy w Sośnicy

Zrealizowana inwestycja w okolicy „Rybaczówki”.

Jest zdecydowanie bezpieczniej oraz bardziej komfortowo. Mowa o nowym chodniku o powierzchni 142 m2, który powstał w okolicy „Rybaczówki” przy ulicy Jesiennej w Gliwicach. Poza wykonaniem ciągu pieszego, zrealizowano montaż oświetlenie w postaci lamp solarno – wiatrowych, zamontowano blokadę parkingową oraz kosz na śmieci. Zadanie to zostało wykonane w ramach środków własnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. W okazaniu ukończonej inwestycji udział wzięli pracownicy MZUK, Radni Rady Miasta oraz Rada Dzielnicy Sośnica.