Znajdź pracę w MZUK

Czekają nowe oferty pracy.  

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach oferuje pracę na kilku stanowiskach:

  • Inspektor ds. lasu i zieleni – do głównych obowiązków  pracownika będzie należało: projektowanie terenów zieleni, planowanie i nadzorowanie robót na terenach lasów i zieleni, sporządzanie kosztorysów na zakładanie i utrzymanie terenów zieleni, prowadzenie inwentaryzacji lasów i zieleni, czy przygotowywanie rzeczowych planów budżetowych oraz sprawozdań. Szczegóły dotyczące obowiązków i wymagań znajdują się w Ogłoszeniu o naborze. Termin składania dokumentów upływa 11 września br.
  • Konserwator w Krytej Pływalni Neptun (5 etatów) – do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało: czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych, bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu na terenie obiektu, czy wykonywanie prac porządkowych na terenie krytej pływalni i przed obiektem. Szczegóły dotyczące obowiązków i wymagań znajdują się w Ogłoszeniu o naborze. Termin składania dokumentów upływa 15 września br.
  • Konserwator – kierowca w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń – do wymagań na tym stanowisku należy: umiejętność wykonywania prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i remontowych, prawo jazdy kat. B, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, czy umiejętność pracy w zespole. Więcej informacji znajduje się w Ogłoszeniu o naborze. Termin składania dokumentów upływa 15 września br.
  • Opiekun zwierząt – kierowca w Schronisku dla zwierząt – do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało: karmienie i pielęgnacja zwierząt, utrzymanie w czystości pomieszczeń i wybiegów, czy wyjazdy interwencyjne do zwierząt bezdomnych i zwierząt, które uległy wypadkom drogowym. Szczegóły dotyczące obowiązków i wymagań znajdują się w Ogłoszeniu o naborze. Termin składania dokumentów upływa 12 września br.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32 / 335-04-35) lub na adres e-mail: [email protected].