Zapobiegać bezdomności

Schronisko dla zwierząt w Gliwicach działa od dwudziestu lat przy ul. Wschodniej na podstawie rokrocznie przyjmowanego przez Radę Miasta Gliwice Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gliwice. Co w tym roku znalazło się w Programie?

Rada Miasta i Prezydent Miasta powierzyli MZUK realizację programu przyjętego uchwałą  XXIV/492/2021.

Przyjęty przez gliwickich radnych 25 marca program obejmuje m.in. bezpłatną sterylizację lub kastrację psów kotów posiadających właścicieli z terenu Gliwic.  – Skierowania na zabiegi wydawane są w siedzibie Schroniska dla zwierząt od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do soboty. Warunkiem otrzymania skierowania jest okazanie dokumentu tożsamości i posiadanie książeczki zdrowia pupila z aktualnymi szczepieniami – tłumaczy Barbara Malinowska. Uchwalony program opieki obejmuje również sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących z terenu Gliwic. Skierowania wydawane są na podstawie okazania dokumentu tożsamości  i wskazania miejsca bytowania kota. Zabiegi wykonywane są w Przychodni Weterynaryjnej wskazanej na otrzymanym skierowaniu. Zabiegi sterylizacji i kastracji mają nie tylko wpływ na ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów, ale stanowią również profilaktykę zdrowotną, a także pozwalają uniknąć wielu kłopotów, a czasem tragedii związanych z ucieczkami, a nawet agresją zwierząt. W 2020 roku poddano zabiegom sterylizacji i kastracji łącznie 939 zwierząt tj. bezdomnych psów i kotów przebywających w Schronisku, kotów wolno żyjących oraz zwierząt posiadających właścicieli z terenu Gliwic.

Schronisko to tymczasowe schronienie dla psów i kotów. Staramy się, by trafiające do nas niechciane zwierzęta były u nas jak najkrócej. Szereg podejmowanych przez nas działań ma na celu ograniczenie bezdomności psów i kotów w ogóle – mówi Barbara Malinowska, kierownik Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach.

Jak najszybciej znaleźć nowy dom

W Schronisku dla Zwierząt przy ul. Wschodniej 56 w Gliwicach przebywa obecnie ok. 70 psów i 70 kotów. Dla porównania – jeszcze 15 lat temu przebywało w nim ponad 400 psów! Każdego roku do placówki w Sośnicy przyjmowanych jest około 1000 psów i kotów. – Trafiające do nas zwierzęta są w różnej kondycji, często po traumatycznych przeżyciach, stracie bliskiego człowieka lub z uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym ludzką nieodpowiedzialnością, okrucieństwem czy bezmyślnością – mówi Barbara Malinowska, kierownik schroniska. Na szczęście prawie tyle samo zwierząt trafiających do schroniska zostaje odebranych przez właścicieli i znajduje nowych opiekunów. – Taka jest nasza misja. Znaleźć nowy dom, jak najszybciej – by zwierzę czuło, że jest kochane. To, że z roku na rok liczba zwierząt przebywających w schronisku dłużej lub na stałe maleje jest efektem szeregu akcji podejmowanych przez pracowników i wolontariuszy schroniska. – dodaje Barbara Malinowska.

W gliwickim schronisku zwierzęta przebywają w ogrzewanych pomieszczeniach, mają do dyspozycji duże wybiegi. Koty mieszkają w kilku przystosowanych dla nich pomieszczeniach, tzw. kociarniach. Psy kwaterowane są zgodnie z charakterem – niektóre potrzebują samotności, socjalizacji i czasu, by nabrać zaufania. Schronisko stale usprawnia swoją działalność i podejmuje prace modernizacyjne. Obecnie planowany jest remont jednego z pawilonów. Na ten cel z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone około 200 tys. zł.