Na wybieg z psem

Gliwickie wybiegi dla psów ponownie otwarte.

Zamknięte zgodnie z rządowym rozporządzeniem wybiegi dla psów przy ul. Gwiazdy Polarnej, ul. Obrońców Pokoju oraz ul. Młodych Patriotów w Gliwicach, zostały udostępnione użytkownikom.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa właścicieli psów należy przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych.

Na terenie obiektu należy:

            – utrzymywać odpowiedni dystans ,

            – zakrywać ust i nos,

            – stosować rękawiczki.