Zniszczona toaleta

Likwidacja toalety miejskiej w związku z wypadkiem z dnia 22 września.

Zniszczona w wyniku niedzielnego wypadku toaleta przy ul. Poniatowskiego, zostanie w najbliższym czasie zlikwidowana. Straty wyrządzone na skutek zdarzenia są na tyle duże, że obiekt nie nadaje się do dalszego użytkowania. Oględziny budynku wskazują jednoznacznie na konieczność całkowitej likwidacji obiektu ze względu na naruszenie konstrukcji budynku. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności wypadku.