Targowisko przy ul. Lipowej

Zasady pracy targowiska w czasie pandemii:

  • Na targowisko można wejść przez dwie bramy: od ul. Lipowej/Poniatowskiego oraz od ul. Skowrońskiego.
  • Obowiązuje limit wejść – w sumie w jednym czasie zakupy może robić 400 osób.
  • Klientów prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego: dezynfekcję rąk, zasłanianie ust i nosa, zachowanie 1,5 m dystansu. Do wywiązywania się z zasad reżimy sanitarnego zobowiązani są również sprzedający.
  • Szczegółowe wytyczne w sprawie handlu na targowisku przy ul. Lipowej

Udanych i bezpiecznych zakupów!