Palmiarnia miejska

Wirtualny spacer po palmiarni – pawilon historyczny

Cennik

Osoby uprawnione do zakupu biletu ulgowego lub zwolnione z opłat zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki lub zwolnienia z opłaty (Regulamin Palmiarni, pkt. 5).

Płatność gotówką lub kartą płatniczą.

Lp. Rodzaj biletu

Cena

1.

Bilet normalny

7,00 zł

2.

Bilet ulgowy (dzieci od 4 roku życia, uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści)

5,00 zł

3.

Karta rodzinna (maksymalnie 2 osoby dorosłe i nie więcej niż 3 dzieci do 16-tego roku życia)

10,00 zł

4.

Bilet wstępu dla seniorów w wieku 67+

3,50 zł

5. Dzieci do 4 roku życia i osoby powyżej 75 roku życia bezpłatnie

6.

Bilet wstępu grupowy (co najmniej 10 osób) 3,50 zł / 1 osoba

7.

Opiekun grupy (1 na każde 15 osób do 16-stu lat) bezpłatnie

8.

Abonament roczny imienny normalny, ważny w dni otwarcia dla zwiedzających, przez rok od dnia wykupienia

50,00 zł

9.

Abonament roczny imienny ulgowy- warunki jak wyżej 30,00 zł

10.

Przewodnik (opłata za grupę do 30 osób) 50,00 zł

11.

Profesjonalne wykonywanie zdjęć okolicznościowych 80,00 zł

12.

Wykonywanie zdjęć i filmowanie przez stacje TV i inne firmy do celów komercyjnych

do 1 godziny

100,00 zł

każda następna rozpoczęta godzina

40,00 zł

13.

Wynajem pawilonów Palmiarni do działalności komercyjnej, na zasadach ustalonych zarządzeniem  dyrektora MZUK do 3 godzin

600,00 zł

każda następna godzinę (łącznie nie więcej niż 5 godz.)

100,00 zł

14.

Wypożyczenie siatki do gry w siatkówkę w oznaczonym miejscu na terenie Parku Chopina 5,00 zł
15. Najem miejsca na terenie Parku im. F. Chopina do celów komercyjnych, za każdą rozpoczętą dobę (czynsz nie zawiera kosztów za zużytą energię elektryczna i wodę, którą należy doliczyć według faktycznego zużycia i aktualnych cen) 15,00 zł/m2