Kryte pływalnie

Kryta Pływalnia Olimpijczyk

 

Kryta Pływalnia Olimpijczyk oferuje:

 • pływalnię o wymiarach olimpijskich 25 x 50 metrów i głębokości do 2 metrów
 • możliwość dzielenia długości torów pływackich na pół (2 x 25 metrów)
 • 25 metrowy wypłycony tor do nauki pływania
 • salę fitness
 • siłownię
 • day SPA
 • saunę rzymską
 • saunę fińską
 • automaty z produktami spożywczymi
 • budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • miejsce dla regionalnych i ogólnopolskich zawodów pływackich
 • trybunę dla 700 widzów

 

 

Harmonogramy pracy pływalni

W krytej pływalni Olimpijczyk obowiązują programy:

Cennik

1. Opłaty za korzystanie z pływalni przez klientów indywidualnych

Poniedziałek – Piątek

6:00 – 18:30

Poniedziałek – Piątek
19:00 – 22:00
Soboty, Niedziele i Święta
8:00 – 22:00
Dzieci w wieku 6-16 lat

4 zł za pierwszą godz. ab

5,5 zł za pierwszą godz. ab

Uczniowie i Studenci w wieku do 25 lat

4,5 zł za pierwszą godz. ab

6,5 zł za pierwszą godz. ab

Dorośli

6,5 zł za pierwszą godz. ab

8,5 zł za pierwszą godz. ab

Emeryci i Renciści zamieszkujący w Gliwicach

5,5 zł za pierwszą godz. ab

7 zł za pierwszą godz. a

Uwagi:
a. Czas pobytu na pływalni naliczany jest od momentu przejścia przez bramki „wejście” do momentu przejścia przez bramkę „wyjście”.
b. Czas pobytu na pływalni przekraczający godzinę rozliczany jest minutowo proporcjonalnie do czasu przebywania w strefie płatnej.

2. Opłaty za korzystanie z sauny

Opłata za wejście Opłata za rezerwację sauny (max 20 osób)
Poniedziałek – Piątek
14:00 – 22:00
0,35 zł/ 1 min 240 zł/h
Soboty, Niedziele i Święta
8:00 – 22:00
0,40 zł/ 1 min 260 zł/h

3. Opłaty za korzystanie z pływalni przez szkoły i przedszkolaf

Dzieci w wieku 4-16 lat Uczniowie i Studenci w wieku 17-25 lat
Zajęcia szkolne
Poniedziałek – Piątek
8:00 – 15:00
4 zł/he 4,5 zł/he

Uwagi:
e. Jeden opiekun na każdych piętnastu uczestników bezpłatnie.
f. Z zastosowaniem pomostu wypłycającego.

Uczniowie w grupach
15-osobowych
Przedszkolaki w grupach
10-osobowych
Przedszkolaki w grupach
15-osobowych
Nauka pływania
Poniedziałek – Piątek
8:00 – 15:00
5 zł/ 45 min/ 1 osoba 7,5 zł/ 45 min/ 1 osoba 5 zł/ 45 min/ 1 osoba

4. Udostępnienie obiektów grupom zorganizowanym

Niecka basenowa 25-metrowa (9 torów) dla szkół 150 zł/h
dla pozostałych 500 zł/h
Niecka basenowa 50-metrowa (9 torów) dla szkół 200 zł/h
dla pozostałych 1200 zł/h
Tor pływacki 25-metrowy 70 zł/h
dla gliwickich domów dziecka w grupach zorganizowanych co najmniej 10-osobowych bezpłatnie
Tor pływacki 50-metrowy 100 zł/h
dla gliwickich domów dziecka w grupach zorganizowanych co najmniej 10-osobowych bezpłatnie
Tor pływacki 25-metrowy z pomostem wypłycającym 80 zł/h
dla gliwickich domów dziecka w grupach zorganizowanych co najmniej 10-osobowych bezpłatnie
Sala fitness do 10 godz. tygodniowo 60 zł/h
powyżej 10 godz. tygodniowo 50 zł/h

5. Pozostałe

Aqua Aerobik jednorazowe wejście 20 zł
karnet na 10 wejść 180 zł
Karta Stałego Klienta 100 złf
 

 

Karta Aktywnego Pływaka

roczna 1000 złw
półroczna 550 złw
kwartalna 300 złw
Instruktor prowadzący zajęcia pływackie lub indywidualną naukę pływania (za zgodą Kierownika obiektu) Poniedziałek – Piątek
6:00 – 18:30
20 złg
Poniedziałek – Piątek
19:00 – 22:00
Soboty, Niedziele i Święta
22 złg

Uwagi:
f. Karta Stałego Klienta upoważnia do 20% zniżki. Karta pozostaje ważna przez 3 miesiące od dnia zakupu.
g. Uczestnik zajęć zgodnie z cennikiem.
w. Imienna Karta Aktywnego Pływaka uprawnia do korzystania w okresie jej ważności  bez ograniczeń z krytej pływalni “Olimpijczyk” oraz z sauny – z wyłączeniem zarezerwowanych dni i godzin.