Radiostacja

 

 

 

 

 

 

Na początku 2009 roku decyzją Prezydenta Miasta Gliwice teren wokół Radiostacji w Gliwicach, o powierzchni 2,72 ha, został oddany w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Aby wyeksponować obiekt MZUK podjął się zadania zagospodarowania terenu. Całość finansowana była z budżetu miejskiego, koszt prac wyniósł 7,5 mln zł.

Odnowiony teren został zgłoszony do konkursu o uzyskanie dofinansowania projektu przez Unię Europejską, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Doceniając zakres wykonanych prac przyznano Gliwicom unijne dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach – zadanie w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU”, w ramach Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w wysokości 4,7 mln zł.
O fakcie tym, na terenie Radiostacji, została umieszczona tablica pamiątkowa.

Dzięki modernizacji teren wokół Radiostacji zyskał całkowicie nową oprawę wizualną. Zgodnie z zamiarem stworzyliśmy odpowiednie miejsce do odpoczynku, spotkań, spacerów, itp. Organizowane są tam różne imprezy. Pierwszą były obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Historia obiektu

Zespół zabudowań Radiostacji został wybudowany w 1935 roku. Radiostacja została wyposażona w nadajniki zapewniające odbiór fal radiowych na terenie całej Europy, a nawet Ameryki Północnej.
31 sierpnia 1939 roku gliwicka radiostacja stała się miejscem prowokacji poprzedzającej wybuch II wojny światowej. Po wojnie zespół obiektów był własnością Telekomunikacji Polskiej.
7 lutego 1964 roku zespół zabudowań Radiostacji został wpisany do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W 2002 roku całość zespołu zabudowań odkupiła Gmina Gliwice, a w 2005 roku utworzono Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów, które funkcjonuje do dzisiaj.
Maszt Radiostacji jest obiektem wolnostojącym o wysokości 110,7 m. Wykonany jest   z modrzewiowego drewna. Wieża antenowa stanowi najwyższą drewnianą konstrukcję na świecie, jest unikatowym obiektem w swojej klasie.
W 2009 roku rozpoczęła się modernizacja terenu wokół Radiostacji. Całość prac nadzorował Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
W 2010 roku Miejski Zarząd Usług Komunalnych otrzymał za modernizację terenu wokół Radiostacji nagrodę za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.
W 2012 roku zadanie „Zagospodarowanie ternu wokół Radiostacji w Gliwicach – zadanie w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU” otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Modernizacja

W ramach odnowienia terenu wykonano dwie symetryczne fontanny horyzontalne, przelewowe (bez tryskaczy), wokół których są siedziska.
Wprowadzone zostały elementy małej architektury m.in. ławki, donice z drzewami (klon polny) i siedziskami wokół, pergole z pnączami (winobluszcz).
Place i alejki spacerowe wykonane są z płyt i kostek granitowych w kolorze szarym
i czarnym. Po dwóch stronach głównej alei znajdują się dwa duże place zielone
w formie regularnych rabat z roślinnością niską (jałowiec łuskowaty). Wzdłuż alejek nasadzono kompozycje z różnych roślin iglastych i liściastych (świerk biały, jałowiec rozesłany, azalia) spełniające funkcje ozdobne i izolacyjne. Wprowadzono instalację nawadniającą teren, ze zraszaczami wynurzeniowymi.
Oświetlenie terenu jest typu parkowego. Natomiast przy donicach wprowadzono efekty świetlne w poziomie posadzki. System oświetlenia masztu i całego terenu opiera się na technologii LED.
Wokół wieży stoi wysokie na 2,5 m ogrodzenie szklane.
Cały teren zyskał nowe stalowe ogrodzenie z czterema bramami zamykanymi automatycznie i dwoma furtkami. Teren zamykany jest na noc.

Galeria

Radiostacja przed 2008 r.

Modernizacja

Radiostacja po 2009 r.