Nasadzenia w mieście

Zielone Gliwice.

Akcja sadzenia nowych drzew w mieście trwa. Sukcesywnie w różnych dzielnicach Gliwic spotkać można pracowników MZUK, którzy sadzą drzewa liściaste oraz iglaste. W ostatnich dniach dużo dzieje się na Koperniku przy ul. Pionierów, gdzie posadzono 60 drzew, w tym dęby, buki oraz jesiony. W Ligocie Zabrskiej przy ul. Kujawskiej pojawiło się blisko 50 nowych nasadzeń, a wśród nich graby i brzozy. Dzielnica Łabędy to kolejne 30 sadzonek, a mowa o klonach oraz głogach. W ostatnim czasie na Brzezince posadzono 30 iglaków, mowa o żywotnikach zachodnich.