Będzie jeszcze piękniej w Ostropie

Powstanie mała architektura.

Teren sąsiadujący z Ochotniczą Strażą Pożarną, a znajdujący się u zbiegu ul. Ciesielskiej z ul. Tokarską w Gliwicach Ostropie czekają zmiany. Miejsce zdecydowanie wypięknieje, a to za sprawą nasadzeń drzew i krzewów. Rozpoczęły się prace pn. „Modernizacja terenu pod montaż urządzeń małej architektury u zbiegu ul. Ciesielska/ Tokarska w Gliwicach Ostropie”. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy – roboty porządkowe i ziemne, założenie trawników o powierzchni niespełna 400 m2 oraz nasadzenia. Nowy teren w Ostropie wzbogaci się o 11 grabów pospolitych (Carpinus betulus), a także ponad 300 sztuk krzewów: Trzmielina Fortune’a  – 111 szt., Tawuła japońska ‘Goldflame’ – 111 szt. oraz Rozplenica japońska  ‘Hameln’ – 95 szt.

Modernizacja wyżej wymienionego terenu była zgłaszana do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, jednakże ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycja nie została zrealizowana. W przyszłości  na wskazanym terenie pojawią się urządzenia zabawowe. Termin realizacji inwestycji przypada na koniec października.