Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Wspólna praca dla wspólnego dobra

Miejski Zarząd Usług Komunalnych obok inwestycji wykonywanych w ramach zadań własnych zajmuje się również częścią zadań z Budżetu Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Pomysły mieszkańców składane we wnioskach dają początki nowych miejsc sportu, rekreacji oraz wypoczynku.

W ubiegłym tygodniu w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, Miejski Zarząd Usług Komunalnych oddał do użytku dwa nowe obiekty.  Siłownia zewnętrzna przy ul. Toszeckiej 86-96 z zamontowanymi trzema podwójnymi stanowiskami do ćwiczeń. Obiekt dostępny jest dla wszystkich mieszkańców przez całą dobę. Koszt inwestycji wyniósł 61 872,35 zł ( w tym wkład miasta: 41 830,76 zł).

 

Przy ulicy Orląt Śląskich i Sztabu Powstańczego utworzono wybieg dla psów.  Na ogrodzonym, zielonym terenie znajduje się ławeczka oraz kosz na psie odchody. Przy wejściu na teren obiektu znajdziemy ważną informację z prośbą o utrzymanie czystości i konieczności posprzątania po swoim piesku.  Koszt inwestycji 59 472,88 zł ( w tym wkład miasta: 37 100,00 zł).