Nieruchomości gruntowe pod dzierżawę

Trzy stanowiska czekają na dzierżawców.

Do poniedziałku, 17 kwietnia do godziny 10:00 możliwe jest składanie ofert w przetargu na najem nieruchomości gruntowych przy ul. Gen. Leopolda Berbeckiego w Gliwicach. Na dzierżawców czekają trzy stanowiska o powierzchniach:

a) stanowisko 1 – grunt o powierzchni 149,00 m2 ;
b) stanowisko 2 – grunt o powierzchni 149,00 m2 ;
c) stanowisko 3 – grunt o powierzchni 149,70 m2 .

Wszystkie stanowiska przeznaczone są do prowadzenia działalności gastronomicznej. Dopuszcza się możliwość zabudowy gruntu lekkimi kontenerami usługowymi, pod warunkiem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód.

Więcej szczegółów dotyczących warunków dzierżawy oraz informacje dotyczące składania ofert znajdują się w Ogłoszeniu o przetargu