Siłownia inna niż wszystkie

Nowość przy ul. Jasnej.

Na terenie kompleksu boisk przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach do użytku oddano nową siłownię zewnętrzną. Maszyny treningowe z możliwością zmiany obciążenia to nowość w Gliwicach.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrał wykonawcę, którego zadaniem było przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń.  Wraz z początkiem listopada inwestycja została oddana do użytku.

Na wyposażeniu siłowni znajduje się 19 sztuk urządzeń umożliwiających wykonywanie ćwiczeń na różnych partiach mięśni. Zmienne obciążenia pozwalają każdemu użytkownikowi, indywidualnie dopasować ciężar do własnych potrzeb.

Podczas korzystania z maszyn należy przestrzegać regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa. Jak przed każdymi ćwiczeniami warto również pamiętać o rozgrzewce.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 525 tyś. zł – w tym 378 tyś. koszt zakupu urządzeń.