Kryte pływalnie

Terminy przerw technicznych.

Rozpoczynają się coroczne przerwy techniczne na krytych pływalniach będących w administracji MZUK, tj. Mewa, Olimpijczyk oraz Delfin. Wymiana wody, wymiana płytek ceramicznych oraz wykonanie uszczelnienia niecek basenowych to tylko część prac jaka została zaplanowana na czas przerw technicznych.

Jako pierwsza zamknięta zostanie:

Kryta pływalnia Mewa – Gliwice, ul. Mewy 36
od 27.06.2022r do 14.08.2022r

Terminy przerw na pozostałych obiektach:

Kryta pływalnia Olimpijczyk – Gliwice, ul. Oriona 120
od 25.07.2022r do 14.08.2022r

Kryta pływalnia Delfin – Gliwice, ul. Warszawska 35
od 15.08.2022r do 4.09.2022r