Jeszcze dłuższy termin nadsyłania prac

Do 20 grudnia czekamy na prace konkursowe na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Alei Noworybnickiej w Gliwicach. Rozstrzygnięcie konkursu – w przyszłym roku.

Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu rozwiązań dla odcinka od Kochanowskiego do Toruńskiej. Konkurs skierowany jest do architektów i zespołów architektów. W oparciu o nagrodzone koncepcje w przyszłości może zostać opracowany projekt zagospodarowania terenu. Na najlepszych czekają nagrody!

Zainteresowani szczegóły znajdą w Regulaminie konkursu