BUS-em na Giełdę

Nowe ciągi piesze oraz wyznaczone postoje TAXI i BUS na Giełdzie.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w 2020 roku wykonał szereg inwestycji i remontów, w tym między innymi na terenie Giełdy Samochodowej w Gliwicach. W ostatnim czasie usprawniono ciągi piesze co wpłynęło korzystniej na poprawę bezpieczeństwa klientów. Nowe chodniki prowadzą od ul. Błonie i łączą się z sektorem handlowym oraz parkingami.

W ramach tych prac wydzielono strefy postoju dla pojazdów TAXI oraz BUS oznakowanych właściwymi znakami informacyjnymi. Postój jest czynny we wszystkie dni giełdowe, a korzystanie z niego, dla tych pojazdów jest bezpłatne.