Działalność krytych pływalni

Ograniczenia i zasady funkcjonowania krytych pływalni.

Zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów dotyczącymi funkcjonowania basenów, Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że  kryte pływalnie Olimpijczyk, Mewa i Delfin pozostają czasowo zamknięte dla klientów indywidualnych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami pływalnie będą udostępnione dla:

– osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,

– studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej – w tym również w ramach nauki pływania organizowanej przez Szkółki pływackie.

Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów sanitarnych, w szczególności o zachowaniu odpowiedniego dystansu, dezynfekcji oraz zasłaniania ust i nosa na terenie obiektów pływalni.