Komunikat

Wytyczne obowiązujące na terenie Giełdy Samochodowej.

W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 na Giełdzie Samochodowej,  Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, rekomenduje stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych  jak niżej.

Wytyczne dla dzierżawców – handlowców

Zobowiązuje się dzierżawców – handlowców prowadzących działalność handlową na terenie giełdy do bezwzględnego stosowania  wytycznych jak niżej:

– obowiązkowego stosowania maseczek, przyłbic i rękawiczek;

– wyposażenia punktów sprzedaży w dozowniki ze środkiem dezynfekującym;

– mycia rąk regularnie, często i dokładnie wodą z mydłem;

– w przypadku sprzedaży żywności, częstego mycia rąk przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, po jedzeniu, piciu, lub paleniu, po kontakcie z pieniędzmi.

UWAGA: W przypadku straganów, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem;

– nie oferować, bez zapewnienia warunków chłodniczych, produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce;

– zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji (lad, używanego sprzętu, terminali płatniczych itp.);

– ograniczać ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia (warzyw, owoców, pieczywa, ciast, pączków, itp.), przez np. przykrycie folią, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;

– ograniczyć możliwości samoobsługowego zakupu produktów;

UWAGA: Zaleca się podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z nimi. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi;

– zachować i dopilnować zachowania bezpiecznej odległości: klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2m). Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 2m. Maksymalna ilość to nie więcej niż trzy osoby kupujące przy stanowisku handlowym;

 – w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych; po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub zdezynfekować;

– Dzierżawca obsługujący toalety na terenie Giełdy zobowiązany jest do zapewnienia środków czystości oraz ograniczenia osób przebywających w toaletach, zwiększenia częstotliwości mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych i wyposażenia (wg ustalonego planu higieny), wywieszenia w każdej toalecie instrukcji mycia i dezynfekcji rąk.

      

Wytyczne dla gastronomii 

Zobowiązuje się dzierżawców prowadzących działalność gastronomiczną na terenie giełdy do bezwzględnego stosowania  wytycznych jak dla handlowców oraz dodatkowo jak niżej:

– osoby prowadzące punkty gastronomiczne na terenie Giełdy muszą wydzielić strefy gastronomiczne z widoczną fizyczną barierą;

– egzekwować 2m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. znaki stojące, oznaczenia, itp.);

– prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos, zamknąć strefy przeznaczone do spożywania posiłków na miejscu. Informować klientów o zakazie spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów na miejscu, w sektorach handlowych, w przestrzeni komunikacyjnej, na parkingach, drogach, chodnikach.

 

Wytyczne dla klientów Giełdy

Klienci przebywający na terenie Giełdy Samochodowej mają obowiązek:

– stosowania maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek;

– utrzymania odległości społecznej przynajmniej 2m, podczas przebywania na terenie Giełdy, stania w kolejkach oraz przy parkowaniu, wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów oraz maksymalnej ilości trzech osób przy stanowisku handlowym;

– osoby mające symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie mogą wchodzić na teren Giełdy. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren Giełdy. Zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod numerem 999 albo 112;

– zakazuje się spożywania posiłków w przestrzeniach komunikacyjnych i w sektorach handlowych.

Ważne telefony:

800-190-590 – infolinia NFZ;

32/ 351 23 00 – całodobowa infolinia WSSE w Katowicach;

666 227 205 – telefon alarmowy PSSE w Gliwicach;

112 – Telefon alarmowy.

Giełda Samochodowa – telefony:

– 32/ 331 21 24  – Kierownik Giełdy;

– 32/ 335 61 58 – Z-ca Kierownika Giełdy;

– 32/ 331 04 46 – Biuro Giełdy;

– 32/ 279 79 74 – Kasa Giełdy;

– 517 958 830 – Ochrona Giełdy SKAREM .

 

Szpitalne oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne:

  1. Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice.Tel. 516 009 222
  1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3);
  2. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel. 32 34 63 650;
  3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Tel. 33 852 05 11;
  4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 Częstochowa, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
  5. Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);
  6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
  7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.