Stadiony i boiska

Zmiana reguł na boiskach i stadionach sportowych.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Rządu, Miejski Zarząd Usług Komunalnych udostępnia obiekty sportowe większej ilości użytkowników. Od poniedziałku, 18 maja na terenie Orlika przy ul. Jasnej 31 limit osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu to 14 osób na boiskach dolnych oraz 14 osób na boiskach górnych. W dalszym ciągu obowiązują zapisy telefoniczne oraz zasada wpuszczania grup o równej godzinie na czas 60minut.

Wymienione wyżej zasady dotyczą także boiska sportowego przy ul. Fiołkowej oraz stadionu przy ul. Lekarskiej.

Przypominamy jednocześnie o najważniejszych zasadach, które w dalszym ciągu obowiązują:

  • zachowanie dystansu
  • obowiązek zasłaniania twarzy,
  • ograniczona liczba osób
  • weryfikacja uczestników – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.