Komunikat

Informacja dotycząca Giełdy Samochodowej w Gliwicach.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym jak również decyzjami rządu i Urzędu Miejskiego w Gliwicach, związanymi z koniecznością podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że funkcjonowanie Giełdy Samochodowej w Gliwicach zostaje czasowo ograniczone.

Od 22 marca 2020 roku giełda w niedziele będzie nieczynna do odwołania.

Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadzony zostaje zakaz swobodnego dostępu kontrahentów do kasy i biura giełdy przy ul. Błonie 12 w Gliwicach.

Wszelką korespondencję papierową adresowaną do biura Giełdy Samochodowej należy przekazywać listownie lub wrzucać do skrzynki podawczej umieszczonej przy portierni przed biurowcem Giełdy Samochodowej. Pozostałe sprawy należy załatwiać telefonicznie.

Wszystkie należne płatności należy realizować przelewami lub przekazami pocztowymi.

Wszelkich informacji szczegółowych można uzyskać:

* telefonicznie:

0-32 331 04 46 biuro giełdy

0-32 335 61 58 zastępca kierownika giełdy

0-32 279 79 74 kasa giełdy

0-32 331 21 24 kierownik giełdy

*e-mail: giełda@mzuk.pl