Dla zdrowia mieszkańców

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie tężni solankowej.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił przetarg pn. „Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy
ul. Chorzowskiej w Gliwicach. Obiekt o charakterze rekreacyjno-uzdrowiskowym, stanowiący naturalny, leczniczy inhalator powstanie w sąsiedztwie dawnego Zameczku Leśnego. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano wykonanie alejek spacerowych wokół tężni jak również ciągi pieszo-jezdne służące do obsługi technicznej obiektu. Wokół tężni znajdą się elementu małej architektury takie jak ławki, stojaki na rowery, leżaki parkowe czy kosze na odpadki. Teren zostanie oświetlony i przyozdobiony różnorodną roślinnością.


(fot. wizualizacja: Modulor Architekci)

Gliwicka tężnia została zaprojektowana na planie prostokąta o wymiarach 13 x 40 metrów i wysokości niespełna
8 metrów. Po obu dłuższych bokach znajdować się będą tzw. „pergole” i ławki co w całości będzie pełnić funkcję przestrzeni rekreacyjnej. Z jednej strony wykonane zostaną specjalne elementy osłaniające przed nadmiarem promieni słonecznych, z drugiej zaś powstanie swego rodzaju strefa relaksu. Znajdą się tam leżaki parkowe oraz nowoczesne latarnie a na nawierzchni wokół zostanie założony trawnik.

Oferty na wykonanie obiektu można składać w Sekretariacie MZUK do 3 grudnia br. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy, inwestycja powinna zostać wykonana pod koniec maja 2020r.