Przerwa na “Mewie”

W dniach 1 do 21 lipca, na Krytej pływalni „Mewa” odbędzie się przerwa techniczna. 

Przerwa techniczna na obiekcie to czas na niezbędne przeglądy oraz prace remontowe oraz konserwacyjne.

W okresie od 1 do 21 lipca włącznie w obrębie hali basenowej z zapleczem zaplanowano następujące prace:

– wymianę wody w nieckach basenów: sportowego i rekreacyjnego wraz z gruntownym myciem i dezynfekcją niecek

– przegląd techniczny i renowacja powłok malarskich zjeżdżalni wodnej wewnątrz hali basenowej

– przegląd i konserwację sauny na podczerwień

– uzupełnienie wypłukanych fug pomiędzy płytkami ceramicznymi plaży basenowej oraz posadzek i ścian w pomieszczeniach sanitarnych

Dodatkowo w zakresie robót w podbaseniu wykonane zostaną następujące prace:

– przegląd instalacji układów filtracji basenów i układu pomiarowo – dozującego

– naprawa i konserwacja układów podgrzewania wody w stacji uzdatniania i regeneracji wody

– konserwacja węzła ciepłowniczego

– konserwacja sieci wymiennikowej

– mycie i dezynfekcja zbiorników wyrównawczych

– przegląd i konserwacja central wentylacyjnych

Ponowne otwarcie obiektu nastąpi o godz. 7.00 w dniu 22 lipca 2019 r.