Chodnik wykonany

Pierwsze z zadań w ramach Budżetu obywatelskiego na 2019r. zostało wykonane.

Chodnik wykonany w ramach zadań z budżetu obywatelskiego został oddany do użytku. Wykonanie ciągu pieszego przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej w śladzie starej ścieżki było jednym z zadań, które zostało wybrane przez mieszkańców w ubiegłym roku.

Inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych została ukończona w piątek, 26.04.2019 r., a jej koszt wyniósł 68.880,00 zł.