Spokojnie…to nie awaria

Część urządzeń zabawowych w Parku Chrobrego została chwilowo wyłączona z użytku.

Tymczasowe ogrodzenie na terenie placu zabaw w Parku Chrobrego związane jest z wniesionymi podczas odbioru technicznego uwagami. Komisja wskazała kilka usterek, które muszą zostać skorygowane w określonym czasie. Żadna z uwag nie wykluczała możliwości użytkowania poszczególnych urządzeń dlatego plac zabaw został oddany do użytku. Kilka dni temu, przed przystąpieniem do prac, wykonawca wygrodził poszczególne urządzenia bez konieczności zamykania całego placu zbaw. Ze względów bezpieczeństwa, w trakcie usuwania usterek, urządzenia będą wyłączone z użytkowania. Wymianie poddane zostanie przy okazji jedno z urządzeń, zniszczone w wyniku aktu wandalizmu, w czasie trwania pierwszego etapu budowy placu.

Wszystkie prace związane z usunięciem usterek i wymianą urządzeń, powinny zakończyć się planowo do 31 lipca.