Wakacyjna przerwa

Czas wakacji to czas remontów i przygotowania obiektów do kolejnego sezonu.

Kryte pływalnie administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych przygotowują się kolejno do następnego sezonu. Okres wakacyjny to idealny moment aby przeprowadzić wszystkie przeglądy technologiczne oraz prace remontowe i konserwacyjne.  Jako pierwsza, przerwę technologiczną przechodzi Kryta pływalnia “Mewa”, która w okresie od 2 do 22 lipca pozostaje zamknięta dla użytkowników.

Przerwa technologiczna obejmuje między innymi:

– wymianę wody w nieckach basenowych
– przegląd techniczny i renowację powłok malarskich zjeżdżalni wodnej wewnątrz hali basenowej
– przegląd i konserwację sauny na podczerwień
– modernizację oświetlenia przebieralni i pomieszczeń natrysków z WC
– uzupełnienie wypłukanych fug pomiędzy płytkami ceramicznymi

Zakres robót w podbaseniu obejmuje nast. zadania:
– przegląd instalacji układów filtracji basenów i układu pomiarowo – dozującego
– konserwację węzła ciepłowniczego
– mycie i dezynfekcję zbiorników wyrównawczych
– przegląd i konserwację central wentylacyjnych

Kryta pływalnia “Mewa” zostanie otwarta 23 lipca a tym czasem zapraszamy na dwie pozostałe pływalnie “Olimpijczyk” i “Delfin”.