„Gliwickie Place Zabaw IX”

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłasza kolejną edycję konkursu.

Bezpieczne i kolorowe place zabaw to główna idea konkursu, organizowanego w Gliwicach już po raz dziewiąty. Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty, mają szansę na doposażenie istniejących placów zabaw, niebędących własnością Miasta Gliwice a znajdujących się na jego terenie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 30 kwietnia 2018r., złożyć wypełniony wniosek do siedziby MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach.  Zgodnie z regulaminem, uczestnicy konkursu zobowiązani są do:

  • odnowienia dwóch innych urządzeń zamontowanych na wybranych placach zabaw, na których będą zamontowane urządzenia zabawowe otrzymane od Miasta Gliwice

             lub

  • zamontowania minimum jednego dodatkowego, nowego urządzenia zabawowego o wartości finansowej jednego z urządzeń przekazanych przez Miasto Gliwice lub wyższej.

Każda Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Wspólnota, może złożyć jeden wniosek na doposażenie placu zabaw – za wyjątkiem lokalizacji, które zostały już uzupełnione w poprzednich edycjach.