Ogłoszenie

Informacja o możliwości umieszczenia nośników reklam na terenie Giełdy Samochodowej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje o możliwości umieszczenia nośników reklam, służących komercyjnej działalności firm reklamowych, na zarządzanym przez MZUK terenie przy ul. Kujawskiej i Błonie obr. Ligota Zabrska (teren giełdy samochodowej).

Inwestor ma możliwość wybudowania nośnika:

– po zawarciu umowy udostępnienia terenu
– według własnego projektu,
– po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
– na własny koszt,

w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zawarcia umowy.

Realizacja inwestycji zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem zachowania następujących parametrów pylonów reklamowych:

– słup reklamowy o wysokości 6 m (oznaczony na załączonym planie sytuacyjnym H6) – jednostronny o powierzchni ekspozycyjnej 6 x 3 m2 (18m2) lub dwustronny typu V
o powierzchni ekspozycyjnej 2 razy 6 x 3 m
2 (36 m2),

– słup reklamowy o wysokości 12 m (oznaczony na załączonym planie sytuacyjnym H12) – jednostronny o powierzchni ekspozycyjnej 6 x 3 m2 (18m2) lub dwustronny typu V
o powierzchni ekspozycyjnej 2 razy 6 x 3 m
2 (36 m2),

– nośniki zamontowane będą w zaproponowanych miejscach w odległości nie mniejszej niż
8 m od jezdni ul. Błonie oraz Kujawskiej (odległość mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni do zewnętrznej krawędzi tablicy reklamowej),

– nośniki zamontowane będą w zaproponowanych miejscach w odległości nie mniejszej niż 25 m od jezdni Drogowej Trasy Średnicowej (odległość mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni do zewnętrznej krawędzi tablicy reklamowej).

Z przyszłym inwestorem zostanie zawarta umowa na okres 10 lat na warunkach określonych w załączonym wzorze.

Opłata za umieszczenie nośników reklam pobierana będzie w wysokości wynikającej
z zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice – według stawki 30,- zł netto miesięcznie za 1 m
2 powierzchni ekspozycyjnej reklamy tj., w zależności od wybranej formy, 540,- lub 1080,- zł netto miesięcznie, po wybudowaniu i odbiorze robót przez MZUK.

Na chętnych czekamy do dnia 28 lutego 2018 r.

Oferta winna zawierać:

– nazwę (firmę) oferenta, jego adres, NIP, numer telefonu kontaktowego,
– nr miejsca, w którym oferent chce wybudować nośnik, zgodnie z numeracją podaną
w planie sytuacyjnym
– proponowany tym pylonu (jednostronny lub dwustronny).

W przypadku zainteresowania jednym miejscem przez więcej niż jednego inwestora, pomiędzy zainteresowanymi przeprowadzona zostanie licytacja stawki opłaty jednostkowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 335 04 72