Gliwickie Place Zabaw VIII

Zakończył się tegoroczny konkurs doposażenia placów zabaw. Cztery osiedla, które zgłosiły chęć udziału, zyskały nowe sprzęty zabawowe.

Ósma edycja konkursu „Gliwickie Place Zabaw” organizowanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zachęciła cztery spółdzielnie mieszkaniowe, które zobowiązały się zmodernizować zarządzane przez siebie place zabaw. W zamian za naprawę czy też zakup nowego urządzenia, miasto doposażyło ich tereny w nowe urządzenia zabawowe. Karuzele krzyżowe, przeplotnie i kiwaki to nowe elementy, które zostały przekazane w formie darowizny w imieniu Miasta Gliwice, wyłonionym w drodze konkursu spółdzielniom. Wśród tegorocznych wniosków pojawiła się również jedna siłownia zewnętrzna. Zgodnie z regulaminem doposażono teren w podwójne urządzenie siłowe – twister/orbitrek. Konkurs bardzo dobrze spełnia swój cel jakim jest aktywowanie spółdzielni i wspólnot w zakresie dbania o estetykę, bezpieczeństwo oraz funkcjonalność placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Wpływa również na poprawę aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę i uatrakcyjnienie terenów osiedlowych.

Wszystkie przekazane urządzenia zostały już zamontowane przez spółdzielnie mieszkaniowe i oddane do użytku. Koszt przekazanych urządzeń wyniósł 38 tyś. zł.