Orkana Campus

Projekt piłkarski prowadzony przez Stowarzyszenie GTW oraz partnerów organizacji. Skierowany do dzieci i młodzieży miasta Gliwice.

Campusy dofinansowywane przez Samorząd Miasta Gliwice działają od 2011 roku cyklicznie w każde wakacje. Organizowane przez Stowarzyszenie GTW i Śląska Akademia Futbolu zajęcia, mają na celu:

  • promocję aktywnego i zdrowego wypoczynku
  • konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego
  • promocję piłki nożnej oraz futsalu
  • aktywizację i zaangażowanie lokalnego środowiska w jeden wspólny projekt
  • wykorzystanie sportu jako narzędzia walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży
  • zachęcenie dzieci i młodzieży do profesjonalnego uprawiania sportu w sekcjach
  • wyszukanie talentów piłkarskich
  • zaangażowanie się społeczne profesjonalnych klubów piłkarskich