Park Chopina

Park Chopina

Pierwsze wzmianki o parku miejskim rozciągającym się między rzeką Kłodnicą a Kanałem Kłodnickim pochodzą z połowy XIX wieku. Zajmował on około 8 hektarów i obejmował tereny w ścisłym centrum miasta. W kształtowaniu gliwickiego parku dużą rolę odegrały pomysły i koncepcje angielskie C.J.Loudon"a oraz bardziej znane na kontynencie najnowsze doświadczenia francuskie G.E. Haussmann'a projektującego parki i bulwary paryskie po znanej przebudowie miasta w XIX wieku. W przeważającej części parku wykorzystano naturalne położenie i malowniczą „dziką" zieleń miejscowych drzew i krzewów. Spacerując alejkami można było również dojść w rejony, gdzie dominowała geometria i fantazyjne formy żywopłotów. W takich miejscach w sezonach letnich prezentowano rośliny egzotyczne, które zaczynały się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Przy głównej promenadzie i w głębi parku rosły drzewa iglaste głównie świerki i modrzewie oraz liściaste takie jak klony, kasztanowce, lipy, dęby jesiony i robinie, a wśród krzewów dominowały rododendrony. W północnej części zespołu parkowego tuż przy szklarniach znajduje się do dziś Domek Ogrodnika o malowniczo rustykalnych formach, nawiązujący do idei Domku Goethe'go w weimarskim parku.

 

2 2 4
5 6 3

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Gliwicach

Obecnie powierzchnia parku wynosi 5 ha. Wymieniono nawierzchnię alejek kładąc kostkę krakowską, zainstalowano estetyczne ławki i kosze na śmieci, a w północnej części parku urządzono plac zabaw dla dzieci. Całość parku dla zwiększenia bezpieczeństwa jest ogrodzona. We wrześniu 2001roku na miejscu byłego mauzoleum poświęconemu Ułanom 22 pułku, poległym w czasie I wojny światowej uroczyście odsłonięto pomnik „Gliwiczanom - ofiarom wojen i totalitaryzmów". Jest to miejsce, gdzie można złożyć hołd poległym i spędzić kilka chwil refleksji. We wschodniej części, na przedłużeniu głównej osi basenu w kierunku północnym znajduje się pomnik patrona parku - Fryderyka Chopina. W latach 1995 - 1996 przeprowadzono szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów, a następnie uporządkowano stan liczebny wycinając samosiejki i drzewa chore chroniąc i pielęgnując egzemplarze najbardziej cenne.

 

70 80 90
100 110 120
130 140 150

 

Chopin Park (PDF and MP3):

  The first information on the municipal park located between the river Kłodnica and Gliwice Canal dates back to the mid 19-th century. It covered the area of about 8 hectares and was situated in the very centre of the town. The landscaping of Gliwice park encompassed the ideas and concepts of the British man J.C. Loudon and the expertise of...
  eng_audio.MP3

Chopin-Park (PDF und MP3)

  Die ersten Notizen über den Stadtpark, der zwischen der Klodnitz und dem Gleiwitzer Kanal liegt, stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Seine Fläche betrug ca. 8 Hektar und umfasste die Gebiete im Stadtzentrum. Bei der Gestaltung des Gleiwitzer Parks haben...
  de_audio.MP3
Newsletter
Polecamy

Projekt, wykonanie i hosting: gtk.pl